Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
ok

Pravidla a podmínky užívání služeb TXT.cz

Společnost Zásobování a.s. dále jen provozovatel může kdykoli dle vlastního uvážení tyto podmínky upravit. Uživatelé jsou takovými úpravami nebo revizemi vázáni. Pokud tyto podmínky uživatel nepřijme nebo se jimi nebude řídit, nemůže službu TXT.cz používat.

 • Portál TXT.cz je, která umožňuje registrovaným uživatelům vytvořit si vlastní internetový deník - blog.
 • Registrace blogu je zpoplatněna částkou 15kč formou SMS.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah jednotlivých blogů.
 • Uživatel se zavazuje, že bude na TXT.cz publikovat pouze obsah, jehož je autorem nebo držitelem oprávnění tento obsah zvolenou formou publikovat.
 • Uživatel dále prohlašuje, že publikováním takového obsahu prostřednictvím služeb serveru TXT.cz nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně platné právní předpisy a nařízení. Není povoleno publikovat zejména obsah s pornografickým a rasistickým obsahem, nebo obsahem vedoucím k potlačování práv národnostních menšin, dále obsah porušující obecně závazné přepisy (např. Listinu práv a svobod, ústavu a ostatní zákony České republiky).
 • Uživatel využívající služby na TXT.cz (dále jen uživatel) registrací stvrzuje, že nebude službu využívat k účelům, které jsou v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti.
 • Uživatel je zodpovědný za obsah a za všechny činnosti prováděné pod jeho přihlašovacím jménem.
 • Uživatel musí být starší 13let a provozovatel si vyhrazuje právo pozastavení případně smazání blogu bez udání důvodu.
 • Společnost Zásobování a.s. jako provozovatel odmítá veškerou zodpovědnost a závazky za dostupnost, zabezpečení nebo spolehlivost služby.
 • Uživatel nemá nárok na náhradu jakékoli vzniklé škody způsobené nesprávnou funkcí služby, či únikem informací.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez varování a náhrady odstranit účty, které nevykazují déle než 4 měsíce aktivitu tzn. účty ke kterým se nikdo déle než 4 měsíce nepřihlásil.
 • Vyjádřením souhlasu uživatel prohlašuje, že bude službu využívat v souladu s dobrými mravy, tj. zejména nebude:
  1. využívat službu k šíření pornografie
  2. k nelegálnímu šíření autorských děl k šíření nelegálního software atp.
  3. úmyslně přetěžovat server
 • Dále si provozovatel vyhrazuje právo bez náhrady a bez varování odstranit blogy, které nemají žádný nebo minimální obsah popřípadě převažují-li na nich zkopírované nebo cizí materiály.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo umístění reklamních prvků v obsahu jednotlivých blogů.
 • ÚVOD | BLOGY | ČLÁNKY | O NÁS | PODMÍNKY SLUŽBY
  © 2020 - obsah publikovaných příspěvků je duševní vlastnictví relevantních autorů - provozuje Zásobování a.s.